Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 25 2017

UzaleznionaOdCiebie
2892 32d9
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagriseldis griseldis
UzaleznionaOdCiebie

I tylko przyjdź.
Dotknij mnie czule, i przytul tak, abym zapomniała o wszystkim.
Pocałuj tak, abym na przekór samej sobie poczuła się szczęśliwa.
A wtedy pójdę za tobą na koniec świata.
— Lady Makbet - Makbet- W.Szekspir
UzaleznionaOdCiebie
6930 981c 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viapampampam pampampam

November 21 2017

UzaleznionaOdCiebie
Reposted fromdobby dobby viazupkaaa zupkaaa
UzaleznionaOdCiebie
2892 32d9
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagriseldis griseldis
UzaleznionaOdCiebie
Boję się, mamo,
że upadnę
i nie będzie nikogo,
kto by mnie złapał;
że będę lecieć
przeraźliwie długo
niżej niż na
dół
Boję się, mamo,
że zabłądzę
na prostej drodze
(…)
że się pomylę
zresztą
nie pierwszy
raz
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
chociaż 
mówią, że go już
nie mam.
— Paulina Żurek
Reposted fromherside herside viadreamadream dreamadream

November 19 2017

UzaleznionaOdCiebie
7176 c3fb 500
Independence Day March in Warsaw, 11th November 2017. 60k people
Reposted fromproddy proddy viapampampam pampampam
UzaleznionaOdCiebie
3321 5dbd
Reposted fromslodziak slodziak
UzaleznionaOdCiebie
7192 91cd
Reposted frompotatolovero potatolovero viagriseldis griseldis

October 24 2017

UzaleznionaOdCiebie
7093 5431 500
Reposted frommetadon metadon viadreamadream dreamadream

October 19 2017

UzaleznionaOdCiebie

Jedynym sposobem pozbycia się pokusy jest uleganie jej.

— Oscar Wilde
8374 7504
Reposted fromohnina ohnina viadreamadream dreamadream
UzaleznionaOdCiebie
Chciałabym, żeby ktoś wiedział o mnie wszystko. Znał mnie od palców stóp, po czubek głowy. By wiedział po czym mam daną bliznę, albo znamię. Gdzie mam pieprzyk. Gdzie łaskotki. Chciałabym by wiedział, jaka część ciała się krępuję, albo która jest moim największym kompleksem. Chciałabym żeby taki ktoś wiedział, gdzie miałam złamanie, zwichnięcie, czy coś. Albo gdzie chciałabym tatuaż mieć. Chciałabym by wiedział co sprawia mi przyjemność. Co lubię jeść, pić. Jakie jest moje ulubione ciasto, jaka potrawa, jak zupa, jaki kocham smak lodów. Jakie lubię przyprawy, ile łyżek cukru. Z ilu łyżeczek robię sobie kawę. Czy piję ja z mlekiem, bądź bez. Chciałabym by wiedział co uważam na temat świata, Boga, zmarłych. Jakie mam poglądy, jaką lubię słuchać muzykę. Chciałabym by prze usłyszenie mojego głosu, bądź zobaczenie wyrazu oczu mógł określić w jakim jestem nastroju. By wiedział czego potrzebuję w danej chwili. Chciałabym by był kiedy będzie potrzebny, bym ja była mu potrzebna. Chciałbym, żeby potrafił mnie rozśmieszyć, pocieszyć. A przede wszystkim chciałabym, żeby pokochał mnie taką jaką jestem. By pokochał mnie z moimi dziwactwami.
Reposted fromthesmajl thesmajl viadreamadream dreamadream
UzaleznionaOdCiebie
Wysłucham cię. Zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze, ani składnie. Zrobię ci kawę, albo miętę, albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham cię. Pamiętaj.
— Freiya Asgard
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viadreamadream dreamadream
2246 0540 500

pitangga:

untitled by JONIWUQ on Flickr.

Reposted fromkattrina kattrina viadreamadream dreamadream
UzaleznionaOdCiebie
3300 6526
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadreamadream dreamadream
UzaleznionaOdCiebie

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viapampampam pampampam
UzaleznionaOdCiebie
Będę cię szukać pośród tysięcy światów
i dziesięciu tysięcy wcieleń, aż cię odnajdę.
— 47 Roninów
Reposted fromjannet jannet viapampampam pampampam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl