Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2018

UzaleznionaOdCiebie
Wszystkie jesteśmy takie same. Pijemy wódkę albo wino, palimy papierosy i tak cholernie tęsknimy za czymś, czego być może w ogóle nie ma.
— życiowe

February 02 2018

UzaleznionaOdCiebie
6391 4d34 500
Reposted fromrol rol viazupkaaa zupkaaa
UzaleznionaOdCiebie
7872 ae7c
Reposted fromowlmarcia owlmarcia viazupkaaa zupkaaa

January 31 2018

UzaleznionaOdCiebie
6608 0fa3 500
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1961
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoll oll
UzaleznionaOdCiebie
5211 9904
Reposted fromkrzysk krzysk viaoll oll
UzaleznionaOdCiebie
4336 bafd 500
Reposted fromfoods foods viaoll oll
UzaleznionaOdCiebie
5396 8289 500
Reposted frompalesoap palesoap viapampampam pampampam
UzaleznionaOdCiebie
Wkurwia nas wszystko. Że jest za ciepło, że jest za zimno, że ktoś coś powiedział, że ktoś czegoś nie powiedział, że ktoś zostawił otwartą klapę od kibla, że zarysowaliśmy w samochodzie zderzak, że nam nie dała albo że nam dała zbyt powściągliwie, że ktoś nie wysłał e-maila albo obiecał, ale tego nie zrobił, że nam żarcie do stolika przynieśli zbyt mało energicznie i nie pocałowali wystarczająco miłośnie w dupę. 
Irytujemy się drobiazgami, czyli rzeczami, które tak naprawdę nie mają znaczenia. Nasze życie staje się ciągiem tanich, niepotrzebnych dram. Zamiast żyć, odczuwać, cieszyć się, napierdalamy na nieustającym wkurwie.
— Piotr C. "BRUD"
UzaleznionaOdCiebie
Myśl o tym, kto będzie cię nosił na rękach. Nie żryj na noc    
— Piotr C. "BRUD"
UzaleznionaOdCiebie
Reposted fromcomiczynka comiczynka viamaccka maccka
UzaleznionaOdCiebie
2550 9a6a
Reposted fromtfu tfu viamaccka maccka
UzaleznionaOdCiebie
Wszystko będzie dobrze. Przed tobą trochę ciężkich chwil, wiele cudownych. I dasz radę. Takie kobiety jak ty zawsze dają radę. Upadniesz i wstaniesz. O dziwo, bez niczyjej pomocy. I dalej będziesz szła z podniesioną głową.
— Magdalena Witkiewicz

January 18 2018

UzaleznionaOdCiebie
7050 dccd 500

**a raczej stara się
UzaleznionaOdCiebie
6043 d5ef
Reposted fromdusix dusix viapampampam pampampam
UzaleznionaOdCiebie
4921 a71c 500
Reposted fromzciach zciach viapampampam pampampam

January 12 2018

UzaleznionaOdCiebie
UzaleznionaOdCiebie
Objawem mojej choroby było zobojętnienie. Postępujący paraliż serca, duszy i mózgu, beznadziejny pogląd na świat.
— Joseph Conrad, "Smuga cienia"
Reposted frommarysia marysia viaesperance esperance
UzaleznionaOdCiebie
Na ten Nowy Rok chciałabym sobie życzyć tylko jednego... Chciałabym być szczęśliwa. Obojętnie z kim, nawet sama jak dotychczas, ale żebym była po prostu SZCZĘŚLIWA.
— 00:50
Reposted fromtak-niewiele tak-niewiele viaesperance esperance
UzaleznionaOdCiebie
6012 0969 500
Reposted fromtfu tfu viazupkaaa zupkaaa
UzaleznionaOdCiebie
9129 826e 500
Reposted frommessinhead messinhead viasoSad soSad
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl