Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2017

UzaleznionaOdCiebie

July 31 2017

UzaleznionaOdCiebie
6119 8b02 500
Reposted fromsistersofmercy sistersofmercy viamirabilia mirabilia

July 28 2017

UzaleznionaOdCiebie
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
UzaleznionaOdCiebie
... to po co całowałeś  mnie wtedy tak?
— Agnieszka Osiecka, "Siedzieliśmy na dachu".
UzaleznionaOdCiebie

April 14 2017

UzaleznionaOdCiebie
Nienawidzę milczenia, nie odzywania się do siebie, nie pisania. To jest gorsze niż zakończenie znajomości.
UzaleznionaOdCiebie
Uważam, że los zawsze daje nam drugą szansę. Czasami tylko jesteśmy zbyt krótkowzroczni albo zajęci, żeby ją zauważyć.
— Graham Masterton

March 12 2017

UzaleznionaOdCiebie
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromnutt nutt viapeasorela peasorela
UzaleznionaOdCiebie
2798 9dbc
Reposted fromtfu tfu viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

March 09 2017

UzaleznionaOdCiebie
Teraz wiem, że jeśli ktoś czeka, aż będzie gotów - to będzie czekał przez całe życie.
— John Flanagan "Zwiadowcy"
Reposted fromselsey selsey viablacktoblack blacktoblack

March 08 2017

UzaleznionaOdCiebie
9361 14e1 500
Reposted fromoll oll viazupkaaa zupkaaa

February 20 2017

UzaleznionaOdCiebie

July 09 2015

UzaleznionaOdCiebie

June 25 2015

UzaleznionaOdCiebie
9498 1d46
Reposted fromMatijaszek Matijaszek viabomdia bomdia

June 24 2015

UzaleznionaOdCiebie
9457 010d 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
UzaleznionaOdCiebie
9726 908f 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto
UzaleznionaOdCiebie
7972 2027 500
Reposted fromadzix69 adzix69 viagwiazdeczka gwiazdeczka
UzaleznionaOdCiebie
Reposted frommajkey majkey viaextremewelka extremewelka
UzaleznionaOdCiebie
4103 a9ce 500
Reposted fromfoods foods viazapachsiana zapachsiana

June 17 2015

UzaleznionaOdCiebie
fajnie jest mieć kogoś, komu mówi się dobranoc. 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl